BLICK staat voor: Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. En dat is precies waar de nieuwe stichting voor staat: aanbieden van uitdagend onderwijs van 4 tot 18 jaar aan leerlingen van alle niveaus. Door de samenwerking wordt het mogelijk dat onze leerlingen, uw kind(eren) binnen dezelfde stichting zijn/haar onderwijsloopbaan start in groep 1 en afrondt in de laatste klas van het voortgezet onderwijs. In onderwijstermen heet dat: de doorlopende leerlijn is geborgd. Vanzelfsprekend blijft de vrije schoolkeuze zoals die nu is.

Wij mogen onszelf toch wel hoofdleverancier noemen voor Blick op Onderwijs. Alle aangesloten scholen die voorzien van een nieuwe huisstijl worden door ons voorzien. Maar ook bestaande locaties die uitgebreid worden met bv een vlaggenmast hebben wij onder onze hoede.